Vi har facader til både nybyggeri og renovering ... Du kan nu med få klik se dine bedste ideer beklædt med elegance og kvalitet. Velkommen til en verden af muligheder
Bemærk at skærmfarver kan afvige fra endeligt leverede materialer

-
-
-

Facadeplade / 8x1200x2500 mm / 040 YELLOW

Gennemfarvet fibercementplade med glat mat overflade til facadebeklædning.

Produktbeskrivelse

AUTHENTIC PURE og AUTHENTIC UV facadeplader leveres som gennemfarvede plader. AUTHENTIC PURE pladerne har fået en hydrofobisk behandling på begge sider, der giver en vandskyende og smudsafvisende overflade. Den specielle produktions-proces gør at der kan forekomme farvepletter på maks. Ø6 mm. AUTHENTIC UV er lakeret med mikro-porøs alkali-resistent lak der er påført ved et UV polymeriserende system, der giver høj modstandsdygtighed over for luftbårne forurenende stoffer, forvitring og gulning. Behandlingen påføres på fabrikken med et moderniseret system, som også anvender en akryl lak på bagsiden, kanter og langs hjørnerne for at fuldføre imprægneringen. UV-behandlingen giver mulighed for nem fjernelse af de fleste former for graffiti

Kvalitet

AUTHENTIC PURE og AUTHENTIC UV pladen er veldokumenteret, og producenten bruger mange ressourcer på kontrollerende tests og produktudvikling. Alle værdier og egenskaber opgivet i det aktuelle datablad, er således omfattet af leverandørens 10 års garanti. Producenten er blandt de førende producenter af cement komposit-facadeplader, gennem mere end 30 år, og har, på baggrund af seriøs rådgivning og pålidelige leverancer, opbygget et globalt marked for veldokumenterede kvalitetsprodukter. For AUTHENTIC PURE pladerne kan skæringen på byggepladsen ske uden efterfølgende imprægnering af kanter. AUTHENTIC UV pladen leveres klar til montage, med færdig behandlede kanter. Efterfølgende skæring på byggepladsen kræver en imprægnering af de skårne kanter.

Fordele

AUTHENTIC PURE og AUTHENTIC UV farvepaletten, kombineret med de 2 overfladetyper, giver den projekterende vide rammer for udformning og farvesætning af facaden. Kvaliteten sikrer en vedligeholdelsesfri og æstetisk attraktiv facade igennem mange år. HBC A/S kan som autoriseret distributør tilbyde at bistå projekterende og udførende med konstruktionsoptimering og generel vejledning omkring anvendelse af AUTHENTIC PURE og AUTHENTIC UV facadebeklædning. Begge pladernes æstetiske fremtoning, kombineret med en vedligeholdelsesfri overflade, gør dem velegnede til anvendelse ved beklædning af såvel hele facader, som lette partier i murede felter, i kombination med træbeklædning, ved indbygning af dør- og vinduespartier, eller som beklædning af stern, udhæng, gavle, udhuse m.v.

Lad os rådgive dig! Ring +45 87 41 22 00 og få oplyst nærmeste forhandler
Bemærk at skærmfarver kan afvige fra endeligt leverede materialer

Produktdata

Produktserie AUTHENTIC PURE
Farve 040 YELLOW
Farvekode
Gennemfarvet Ja
Overflade forside Glat, mat
Overflade bagside
Tykkelse 8 mm
Fås også i andre tykkelser? Ja
Bredde 1200 mm
Længde
m²/plade 3,00
Leveres med renskårne kanter
Nytteareal 1200 x 2500 mm
Vægt/m² 14,40 kg
Stk./palle 40
Vægt pr. palle 1.728 kg
Kan leveres opskåret på kundemål? Ja
Underlag for montage
Fæstemidler Skruer/nitter
Type Facadeplade
Varenr. 4250612108
DB-nr. 1849619
Lagervare? Nej, spørg på leveringstid

Tekniske specifikationer

Materialetype High Density Fibercement
Densitet tør tilstand v/20° C
Bøjningsstyrke tværs 32 MPa
Bøjningsstyrke langs 22 MPa
E-modul 12 GPa
Fugtbetinget bevægelse v/50-90% Rh 1,5
Fugtindhold < 10,00 %
Vandoptag i % < 9 %
Tykkelse tolerance +/- 0,50 mm
Bredde tolerance +/- 2,00 mm
Længde tolerance +/- 2,00 mm
Kantrethed +/- 1,00 mm/m
Vinkelrethed +/- 0,50 mm/m
Brandtekniske egenskaber A2-s1, d0
MK-godkendelse
Hent et produktdatablad som PDF på den facadeplade du har valgt, og print eller gem dette. Databladet kan du bruge som specifikation til indhentning af tilbud hos en af vores forhandlere.
Produktdatablad (PDF)
...
...

Viden om AUTHENTIC PURE og AUTHENTIC UV

I takt med øgede krav til isoleringstykkelser og mere rationelt byggeri, bliver efterspørgslen på lette facadebeklædninger stadigt større. De lette facadebeklædninger anvendes som ventileret regnskærm uden på isolerede skeletvægge og betonelementer, eller ved efterisolering af eksisterende bygninger. AUTHENTIC og AUTHENTICuv giver, med sit brede produktprogram, arkitekten vide rammer for modulering og farvesætning af facader. AUTHENTIC og AUTHENTICuv kvaliteten giver sikkerhed for en vedligeholdelsesfri facade hvor den konstruktive funktion og den æstetisk attraktive overflade holder over tid.

Skeletkonstruktion som ydervæg

Skeletkonstruktioner i træ og stål anvendes i stigende grad som ydervægge til nybyggeri. Bygget på stedet eller leveret som præfabrikerede vægelementer eller rum-store moduler i større eller mindre færdiggørelsesgrad.


Konstruktionsprincip set indefra:

 • 1-2 pladelag, eksempelvis gipsplader
 • 45 x 45 mm lægter til ledningstræk
 • 45 mm varmeisolering
 • Dampspærre
 • 220-270 mm bærende skeletkonstruktion
 • 220-270 mm varmeisolering
 • Vindstandsende pladelag
 • 27 mm afstandslister (ventileret hulrum)
 • Let facadebeklædning (regnskærm)
Ydervægselementer i beton

Isolering af vægelementer i beton sker i stigende grad med varmeisoleringen placeret på udvendig side, så betonen står lunt og tørt. Skelet og varmeisolering kan påbygges på stedet eller leveres som præfabrikerede vægelementer der "hægtes" på betonelementet.

Konstruktionsprincip set indefra:

 • Vægelement i beton
 • 220-270 mm bærende skeletkonstruktion
 • 220-270 mm varmeisolering
 • Vindstandsende pladelag
 • 27 mm afstandslister (ventileret hulrum)
 • Let facadebeklædning (regnskærm)
Efterisolering af ydervægge

Renovering og efterisolering af eksisterende bygningsmasse udgør en betydende del af igangværende og fremtidige bygningsarbejder. Efterisolering af facader kan være mere eller mindre kompliceret afhængig af eksisterende bygning. I de fleste tilfælde er princippet det samme som beskrevet under "Ydervægselementer i beton", hvor skelet og varmeisolering kan påbygges på stedet eller leveres som prefabrikerede vægelementer der "hægtes" på betonelementet.

Konstruktionsprincip set indefra:

 • Eksisterende ydervæg i mursten eller beton
 • 220-270 mm bærende skeletkonstruktion
 • 220-270 mm varmeisolering
 • Vindstandsende pladelag
 • 27 mm afstandslister (ventileret hulrum)
 • Let facadebeklædning (regnskærm)
AUTHENTIC PURE OG AUTHENTIC UV facader som langtidsinvestering

Med sin vedligeholdelsesfrie overflade, æstetiske udtryk og konstruktive funktion, vil en investering i en AUTHENTIC PUREog AUTHENTIC UV facade tjene sig hjem flere gange over tid. AUTHENTIC UV med UV behandlet overflade muliggør afrensning af de fleste former for graffiti, hvilket gør at pladen også er velegnet som facade i socialt belastede områder, hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller renovering og kvarterløft. Gevinsten vil her være pladens bevarelse af sit æstetisk attraktive udtryk, som en blivende forskønnelse af facaden og dermed kvarteret som bygningen er placeret i.

AUTHENTIC PURE og AUTHENTIC UV overflader, konfektionering og montagesystemer
– en verden af muligheder

AUTHENTIC PURE

Authentic PURE serien er gennemfarvede plader, der leveres klar til montering (ingen skæring eller imprægnering af kanter).
Efter skæring på byggepladsen er imprægnering ikke nødvendig. Det "urbane look" i form af strukturen, farven og tilstedeværelsen af små ufuldkommenheder, betragtes som en ejendommelighed ved dette produkt og sikrer at pladerne patinerer i harmoni med omgivelser og øvrige materialer. Serien omfatter 12 standardfarver på basis af en gennemfarvet pladekerne.

AUTHENTICuv

AUTHENTICuv serien er gennemfarvede plader, der leveres klar til montering (ingen skæring eller imprægnering af kanter). Pladens UV-behandlingen giver en høj modstandsdygtighed over for luftbårne forurenende stoffer, forvitring og gulning. UV-behandlingen giver mulighed for nem fjernelse af de fleste former for graffiti. Det "urbane look" i form af strukturen, farven og tilstedeværelsen af små ufuldkommenheder betragtes som en ejendommelighed ved dette produkt og sikrer at pladerne patinerer i harmoni med omgivelserne og øvrige materialer. På grund af UV-behandlingen er det nødvendigt at imprægnere de skårne kanter efter skæring på byggepladsen. Serien omfatter 12 standardfarver på basis af en gennemfarvet pladekerne.

Perforering af AUTHENTIC og AUTHENTICuv plader

AUTHENTIC og AUTHENTICuv pladerne kan efter ønske leveres perforeret fra fabrik. Perforerede plader anvendes typisk som akustisk regulerende beklædning af indvendige vægge og lofter, og som facadebeklædning, hvor pladerne perforeres som ren dekoration, for at opnå en ønsket lyseffekt, eller for etablering af luftindtag/udblæsning for ventilation. Det er næsten kun fantasien der sætter grænsen. Dog skal ønsket perforering godkendes af fabrikken, for at sikre at der bibeholdes tilstrækkelig styrke i pladen til den aktuelle anvendelse. Det anbefales derfor at tage en dialog med os hos Moland i en tidlig fase af projekteringen.
Ved perforering af plader til udvendigt brug, bliver hul-kanter faset og imprægneret.

Fixmål og forborede huller til fæstemidler

Det anbefales at få AUTHENTIC og AUTHENTICuv plader leveret skåret på fixmål fra fabrik, med imprægnerede kanter og forborede huller til fæstemidler. På baggrund af skæreliste med formater og styk-angivelse, kan fabrikkens optimeringsprogram minimere spildet. Det giver også mulighed for at lave detaljerede tilbud, så der ikke kommer overraskelser senere. Pladerne kan også leveres med diagonalsnit, buede snit, faset kant, rundet kant, skrå kant m.v. Hvis du kan formulere dit ønske, kan fabrikken sikkert udføre det. Det er i hvert fald altid værd at spørge.

Plan montage med synlige fæstemidler

Plan montage udføres med lodret underlag af træ eller metal med c/c afstand max. 600 mm afhængig af aktuelle vindlaster. Der etableres 6-8 mm fuger mellem pladerne og vandrette fuger lukkes med indbygning af vandafvisningsprofil. Plader fastgøres med skruer i underlag af træ og skruer/nitter i underlag af metal, med c/c afstand for fæstemidler afhængig af aktuelle vindlaster. Der skal indbygges EPDM fugebånd mellem plader og underlag af træ eller metal.
Senest opdaterede montagevejledning er gældende, og her er også beskrevet de skærpede krav til afstand mellem fæstemidler, der gælder når pladerne monteres vandret, ved anvendelse som udhængsbeklædning, loft over altaner og indgangspartier m.v.

AUTHENTIC og AUTHENTICuv som klinkbeklædning

Montage af plader på klink kan foregå med skjulte fæstemidler, op til et dækmål på 250 mm. Dækmål større end 250 mm kræver synlige fæstemidler.
Klinkbeklædning udføres med lodret underlag af træ eller metal med c/c afstand max. 600 mm afhængig af aktuelle vindlaster. Der etableres 6-8 mm fuger mellem pladerne i lodrette pladestød, og fugen lukkes med indbygning af en T-profil. Pladerne fastgøres med skruer i underlag af træ og /skruer/nitter i underlag af metal, med c/c afstand for underlag/fæstemidler afhængig af aktuelle vindlast. Der skal indbygges EPDM fugebånd mellem plader og underlag af træ eller metal.
Senest opdaterede montagevejledning er gældende.

Kontakt os

Wimex ApS
Strandvejen 16 - DK-7800 Skive

Tlf.: +45 87 41 22 00
Fax: +45 87 41 22 00

AUTHENTIC® facader

Lad dig inspirere i vores sortiment eller find den rette facade ved at søge på bestemte kriterier.

Find facade
Størrelse
Farvegruppe
 
Se alle
 

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 010 SUPERWHITE
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 010 SUPERWHITE
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 011 LIGHT GREY
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFacadeplade, 011 LIGHT GREY UV
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 011 LIGHT GREY
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 020 NATURAL
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 020 NATURAL
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 030 GREY
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 030 GREY
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 031 DARK GREY
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 031 DARK GREY
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 040 YELLOW
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 040 YELLOW
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 050 GREEN
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 050 GREEN
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 060 RED
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 060 RED
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 061 TERRACOTTA
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 061 TERRACOTTA
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 070 BROWN
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 070 BROWN
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 080 DESERT
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 080 DESERT
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 081 SAND
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTIC PUREFacadeplade, 081 SAND
8 x 1200 x 3000 mm

Der er desværre ingen produkter, der matcher alle dine søgekriterier. Prøv at gøre din søgning mere bred – eller kontakt os for at få hjælp til at vælge den helt rigtige facade.
Produktet du har søgt, findes ikke eller er ikke længere tilgængeligt

Det kan være udgået af produktion eller være erstattet af et andet produkt. Til gengæld har vi et stort udvalg af andre produkter, som vi håber kan indfri dine ønsker.

Vi beklager ulejligheden.